رئیس نجات غریق مازندران در اولین روز برگزاری دوره تعیین سطح مدرسین استان، ضمن خوش آمدگویی و تقدیر از حضور حبیب خمجانی نماینده محترم فدراسیون نجات غریق کشور و علی سعیدیان، یار احمدی و رویا احمدی مدرسین اعزامی فدراسیون نجات غریق کشور و همچنین مدرسین نجات غریق استان مازندران، از دکتر ایلخان نوری ریاست محترم فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور به جهت تلاش در راستای ارتقا دانش مدرسین کشور تقدیر نمودند. 

کریمیان در بین مدرسین استان مازندران اعلام کرد ما بر اساس سیاست فدراسیون گام برمی‌داریم.

در پایان رئیس نجات غریق استان مازندران از سید جواد قاسمی بجهت حمایت در میزبانی، احمد تابش مسئول کمیته آموزش آقایان، فاطمه تقی نژاد مسئول کمیته آموزش بانوان و فاطمه سادات خادمی مسئول کمیته مدرسین بانوان استان جهت برنامه ریزی در حوزه ارتقا آموزش منجیان غریق مازندران تقدیر و از کلیه مدرسین استان در خصوص بهره گیری از این دوره جهت نیل به اهداف تقاضای حمایت نمودند.