خداوند تبارک و تعالی در آیۀ 36 سورۀ مبارکۀ مائده می فرماید " هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد گویا جهانی را نجات داده است " . 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید " معلمی کار انبیاست "

کار امداد و نجات با جایگاه خاصی که دارد، کاری است خدایی . جوانانی که دوره های نجات غریق و دیگر رشته های امداد و نجات را می گذرانند و خود را برای نجات جان انسانها آماده می کنند ، میزان زندگی خود را پیمان مبارک با عشق قرار می دهند . به طور طبیعی کسانی که به این حرفه روی می آورند به اخلاق حسنه و روحیۀ پهلوانی اعتقاد راسخ دارند . 
صاحب نظران و بزرگان عقیده دارند انسانی که ادب ندارد هیچ ندارد. 

محورهای منشور اخلاقی : 

  1. نظم و انضباط در محل کار 
  2. آراستگی ظاهری 
  3. وقت شناسی 
  4. رعایت ادب و اخلاق در محل کار 
  5. دقت در ایفای وظیفه تا سرحد ایثار برای نجات جان انسانها 
  6. اشتیاق به خدمتگزاری برای دوستداران ورزشهای آبی 

 

عهدنامه 

در پیشگاه خدای متعال بر خود واجب می دانم که در تمام مدت خدمت با توکل بر او در محیط کار با نظم و دقت و ادب و احترام برای مأموریتی که به من سپرده شده است تلاش نمایم و مقید به رسالت و اصول منشور اخلاقی باشم و به آن عمل نمایم و برای نجات جان انسانها تلاش کنم و در کمال صداقت و با رعایت انصاف در محیط کار ، با مراجعان و مسئولان رفتار نمایم . 

منشور اخلاقی 

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی          مگر بنای محبت که خالی از خلل است 

متعهد می شوم برای رسالتی که به آن اعتقاد دارم با نظم و انضباط ،که نشانگر شخصیت و ایمان و صداقت برای امداد و نجات جان انسانها است ، ذره ای دریغ ننمایم و خود را به دانش روز مهیا کنم تا به شکل مناسبی اثرگذار باشم و با کمال خوشرویی و همدلی برای جلب رضایت مراجعان و حفظ کرامت آنان در محل کار تلاش نمایم . در هرگونه برخوردی با ارباب رجوع ، با متانت به حق قانونی آنان احترام گذارم ، با فروتنی و افتخار از آنان دلجویی و تشکر نمایم و مشتاقانه به نظریات و دیدگاههای آنان توجه داشته باشم و نسبت به اصلاح رفتار آنان بر اساس مقررات اقدام نمایم .