معوقات منجیان غریق مازندران پرداخت شد.

چهارشنبه, 27 آذر, 1398 - 11:00

مطالبات منجیان غریق استان که در طول برگزاری طرح دریای سال 1398 عاشقانه همت و خدمت کردند، بالاخره به حسابشان واریز شد. 

کاهش 19 درصدی آمار مغروقین سواحل مازندران نسبت به سال گذشته

سه شنبه, 9 مهر, 1398 - 08:15

کاهش 19 درصدی آمار مغروقین سواحل مازندران نسبت به سال گذشته/1356 نجات یافته و 29 جان باخته

پیام تقدیر و تشکر کریمیان رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران از مسئولین ، مدیران و منجیان غریق

شنبه, 18 خرداد, 1398 - 14:45

بسمه تعالی

من لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق

مسئولین گرامی ، مدیران محترم و همکاران عزیز