# عنوان کلاس شهر/شهرستان هزینه دوره مدرک دوره وضعیت ثبت نام ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
1 دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 آقایان بابلسر 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 فعال 20 0 ثبت نام
2 دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان نوشهر 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 فعال 20 0 ثبت نام
3 دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 آقایان بابل 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 فعال 20 0 ثبت نام
4 دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان بابل 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 فعال 20 0 ثبت نام
5 دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان بابلسر 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 فعال 20 1 ثبت نام