توجه! توجه!


ناجیان عزیز، لطفاً در انتخاب دوره ای که قصد ثبت نام در آن را دارید بسیار دقت نمایید. چراکه بعد از ثبت نام امکان جابجایی و تغییر دوره وجود ندارد.

متخص به آقایان

# شهرستان عنوان دوره تاریخ آزمون هزینه دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد ثبت نامی عملیات
1 بابلسر آمادگی نجات غریق متمرکز 1398 - بابلسر- دوره شماره 2
کد 10033
ثبت نام: فعال
1398/02/30 120,000 تومان 40
مختص به شرکت کنندگان مرد
37 ثبت نام
3 نوشهر دوره آمادگی 1398 - نوشهر - دوره شماره 4
کد 9390
ثبت نام: فعال
پایان ثبت نام: 1398/03/07
1398/03/07 120,000 تومان 50
مختص به شرکت کنندگان مرد
4 ثبت نام

متخص به بانوان

# شهرستان عنوان دوره تاریخ آزمون هزینه دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد ثبت نامی عملیات
2 چالوس دوره آمادگی 1398 - چالوس - دوره شماره 2
کد 10262
ثبت نام: فعال
پایان ثبت نام: 1398/03/09
1398/03/09 120,000 تومان 40
مختص به شرکت کنندگان زن
0 ثبت نام