توجه! توجه!


ناجیان عزیز، لطفاً در انتخاب دوره ای که قصد ثبت نام در آن را دارید بسیار دقت نمایید. چراکه بعد از ثبت نام امکان جابجایی و تغییر دوره وجود ندارد.

اختصاصی آقایان

# شهرستان عنوان دوره تاریخ آزمون هزینه دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد ثبت نامی عملیات
1 ساری دوره آمادگی 1398 - ساری
کد 13447
ثبت نام: فعال
1398/06/28 120,000 تومان 40
مختص به شرکت کنندگان مرد
39 ثبت نام

اختصاصی بانوان

# شهرستان عنوان دوره تاریخ آزمون هزینه دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد ثبت نامی عملیات
2 گلوگاه دوره آمادگی 1398 - گلوگاه
کد 13599
ثبت نام: فعال
1398/07/14 120,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان زن
7 ثبت نام