توجه! توجه!


ناجیان عزیز، لطفاً در انتخاب دوره ای که قصد ثبت نام در آن را دارید بسیار دقت نمایید. چراکه بعد از ثبت نام امکان جابجایی و تغییر دوره وجود ندارد.

اختصاصی بانوان

# شهرستان عنوان دوره تاریخ آزمون هزینه دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد ثبت نامی عملیات
1 بابلسر دوره آمادگی 1398 - بابلسر - دوره شماره 3
کد 10753
ثبت نام: فعال
1398/03/21 120,000 تومان 40
مختص به شرکت کنندگان زن
15 ثبت نام

اختصاصی آقایان

# شهرستان عنوان دوره تاریخ آزمون هزینه دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد ثبت نامی عملیات
2 نوشهر دوره آمادگی 1398 - نوشهر - دوره متمرکز
کد 10807
ثبت نام: فعال
1398/03/01 120,000 تومان 50
مختص به شرکت کنندگان مرد
33 ثبت نام
3 نور دوره آمادگی 1398 - نور - دوره شماره 7
کد 10868
ثبت نام: فعال
1398/03/27 120,000 تومان 40
مختص به شرکت کنندگان مرد
26 ثبت نام
4 نور دوره آمادگی 1398- نور - مردودی
کد 11370
ثبت نام: فعال
1398/04/09 60,000 تومان 15
مختص به شرکت کنندگان مرد
5 ثبت نام