mazandnaji.ir


فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران

هیات نجات غریق و غواصی استان مازندران
تاریخچه نجات غریق در مازندران

تاریخچه نجات غریق در مازندران در تابستان سال ۱۳۳۸ جناب آقای محمد ابراهیم طالبی پور که در دانشگاه تربیت بدنی تهران تحصیل نمودند، فن شنا نوین و نجات غریق را زیر نظر استاد داود نصیری فراگرفتند ؛ و از سال ۱۳۴۰ مسئولیت هیات شنا و نجات غریق مازندران را بعهده داشتند. نهضت نجات غریق دریایی در مازندران از سال ۱۳۴۲ با برگزاری اولین دوره کلاس آموزش نجات غریق در شهرستان بابلسر زیر نظر مرحوم استاد داود نصیری تشکیل گردید و هیات شنا و نجات غریق مازندران سال های بعد آموزش کلاس نجات غریق را در شهرستان های ساحلی استان مازندران برگزار و نسبت به تربیت منجی غریق اقدام نمود.
در سال ۱۳۵۶ فدراسیون نجات غریق از فدراسیون شنا جدا شد و ریاست آن را مرحوم استاد داود نصیری بر عهده گرفتند، و هم اکنون ریاست هیات نجات غریق و غواصی استان مازندران بر عهده جناب آقای نقی کریمیان می باشد که این هیات دارای ۵۰۰۰ نیروی نجات غریق آموزش دیده در بخش آقایان وبانوان در سطح کل استان می باشد.

www.mazandnaji.ir


خروج

شهرستان مورد نظر خود را انتخاب کنیدخروج