به اطلاع کلیه افرادی که قصد شرکت در طرح های آموزشی رایگان هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران را دارند می رساند کلیه افراد بعد از قبولی در آزمون های تعیین سطح مؤظف هستند با مراجعه به صفحه ثبت پرونده و اطلاعات فردی نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند. یادآور می شود افرادی که پرونده ایشان در سامانه ثبت و از سوی استان تأیید نشده باشد، قادر به شرکت در طرح های آموزشی رایگان نخواهند بود. لذا افراد در زمان ثبت نام باید نسبت به صحت اطلاعات و تصاویر درخواستی دقت لازم را داشته باشند.