جهت ایجاد شرایطی بهتر برای منجیان غریق (آقایان و بانوان ) شهر فرح آباد که برای حضور در دوره آمادگی نجات غریق در استخرهای ساری ثبت نام نمودند دعوت به عمل می آید، تا درتاریخ های تعیین شده زیر جهت شرکت در دوره  به استخر وزارت کشور فرح آباد مراجعه نمایند.

 

  •  بخش آقایان:
  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 98/2/2
  • شروع کلاس ساعت 14 بعداز ظهر
  • بخش بانوان  :
  • تاریخ برگزاری:سه شنبه98/2/3
  • شروع کلاس استخری:8صبح