شست هم‌اندیشی روئسای نجات غریق و غواصی استان مازندران با حضور نقی کریمیان رئیس این هیات در دفتر هیأت نجات غریق و غواصی استان برگزار گردیده  است.

کریمیان با بیان اینکه ، لزوم داشتن بیمه، کارت آمادگی و نجات غریق برای همه نیروهای امدادی مستقر در سواحل این استان تاکید کرد.